Generálni partneri

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Správa z 5. česko-slovenského sympózia Umelecký hlas 2014

V dňoch 9. a 10. mája 2014 sa v Koncertnej sieni Dvorana Vysokej školy múzických umení v Bratislave konalo 5. česko-slovenské sympózium Umelecký hlas.

Po druhý raz sa na Slovensku na tomto interdisciplinárnom podujatí zišli ORL lekári, laryngológovia, foniatri, klinickí logopédi, vysokoškolskí pedagógovia, vedci, študenti, herci, speváci a aj pacienti, aby sa podelili o vedomosti vo fyziológii a patofyziológii tvorby hlasu, v oblasti diagnostiky a liečby hlasových porúch a o problematike spevného a hovorového hlasu.

O. z. ENT Studio bolo jedným zo spoluorganizátorov a sponzorov tohto medzinárodného a medziodborového podujatia.