Generálni partneri

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Užitočné odkazy
Položiek na stránku 
1 Stránka I. ORL kliniky LFUK a FNsP v Bratislave
www.orl-lfuk.sk
2 Stránka Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu, chirurgiu hlavy a krku
www.sso.sk
3 Stránka Americkej spoločnosti pre otorinolaryngológiu, chirurgiu hlavy a krku
www.entnet.org
4 Neustále dopĺňaný zdroj medicínskych informácií
www.emedicine.com
5 Informácie a možnosti pre pacientov s hlasovými poruchami
www.voiceproblem.org
6 Stránka britských ORL spoločností s informáciami pre lekárov, odbornú i laickú verejnosť
www.entuk.org
7 Stránka českej spoločnosti pre ORL, chirurgiu hlavy a krku
www.otolaryngologie.cz