Generálni partneri

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Hlasová hygiena

altHlasovú hygienu možno rozčleniť na 3 hlavné časti: vlastnú tvorbu hlasu, vonkajšie podmienky a prostredie a životosprávu.

O ich obsahu pojednáva nasledujúci článok.

I. Vlastná tvorba hlasu

1. Hlasová technika

  A. Sebakontrola techniky tvorby hlasu

  • správne posadenie hlasu
  • správna intenzita hlasu
  • pozor na tvrdé hlasové začiatky
  • rezonancia do prínosových dutín

  B. Správne dýchanie

  • „brušné“ – diafragmatické – bráničné dýchanie
  • správne tempo reči

  C. Uvoľnenie svalstva

  • relaxácia svalstva tváre, ramien a krku
  • správny postoj celého tela

  D. Využitie vlastných skúsenosti

  • pokiaľ je nutné, vyhľadať hlasového pedagóga
  • rozcvičiť hlas pred vystúpením a upokojiť hlas po vystúpení

2. Nepreťažovanie hlasu

  A. Spievať a hovoriť, iba keď to je nevyhnutné

  B. Účelne vsúvať prestávky

  C. Spievať radšej denne po kratšej dobe ako občas a dlho

  D. Nerozprávať v hluku a v chlade

3. Zlozvyky pri tvorbe hlasu

  A. Odvyknúť si sucho pokašliavať

  B. Nešepkať

  C. Nekričať, „netlačiť“ pri rozprávaní

4. Ochorenia, ktoré vplývajú na hlas

  A. Ochorenie dýchacích orgánov

  • nespievať pri kašli, prechladnutí, chrípke apod.
  • pokiaľ treba kašľať, potom jemne a pokojne podľa možnosti s dychovou oporou

  B. Dodržiavanie liečebných zásad

  • pri ochorení k špecialistovi
  • lieky ovplyvňujúce kvalitu hlasu
  • pozor na pažerákový reflux
  • pozor na obdobie pred menštruáciou a počas menštruácie

II. Vonkajšie podmienky a prostredie

1. Miesto hlasového prejavu

  A. Pokojné esteticky vyvážené prostredie

  B. Miestnosť pre spev: vyvetraná, neprepotená, akusticky vhodná

  C. Prevencia úrazu hrtanu

  D. Dostatočná vlhkosť prostredia (40 – 50 %)

  E. Klimatizácia vysušuje

2. Dráždivé látky vonkajšieho prostredia

  A. Zafajčené prostredie

  B. Smog a chemické výpary

  C. Prašné prostredie

  D. Priveľký chlad

III. Životospráva

1. Fyzická

  A. Pozitívne odporúčania

  • vyvážený denný režim
  • vyvážená strava
  • pitný režim – cca 3 l tekutín
  • pravidelné fyzické cvičenia
  • aktívne odpočívať
  • dostatok spánku

  B. Negatívne odporúčania

  • nefajčiť
  • nepiť príliš chladené nápoje
  • nepiť veľa alkoholu, kávy a nápojov s obsahom kofeínu, teínu
  • neužívať iné drogy „ mäkké a tvrdé“
  • pozor na lieky

2. Duševná

  A. Psychický pokoj

  • pokúsiť sa zvládnuť trému
  • nehovoriť v rozčúlení
  • pri rozprávaní sedieť (rozprávanie v stoji vedie niekedy k napätému urgentnému rozprávaniu)

  B. Vlastné skúsenosti

  • sebakontrola hlasovej techniky
  • sebakontrola pri preťažovaní hlasu

Zdroj: AUDIO – Fon Centr, Brno, preložil a upravil MUDr. Branislav Lorenc